Airsoft For All - verhuurbeleid

Voortaan stelt Airsoft For All zijn beleid t.o.v. het verhuren aan team/spelers bij, dit weliswaar in beperkte mate. Ongeveer om de 6 weken zal een zaterdag of zondag beschikbaar worden gesteld voor verhuur aan spelers/teams. Dit weliswaar onder strikte regels (oa het tekenen van een contract). Dit contract is beschikbaar door een mail te sturen naar tomcat@airsoft.be maar staat ook op het forum van A4A. De andere 2 wekelijkse skirms zullen door A4A blijvend worden georganiseerd zoals in het verleden. De procedure voor deze verhuur zal als volgt in elkaar steken:

1) De data waarop de shelter gehuurd kan worden zal telkens minimum 1 maand op voorhand op deze facebook pagina worden meegedeeld.

2) De huur wordt toegekend aan de persoon die het eerste een mail verstuurd, NADAT de data hier online zijn geplaatst, naar tomcat@airsoft.be. Mails voor het online plaatsen worden nietig beschouwd. Deze eerste persoon zal een uitnodiging krijgen om binnen de 3 dagen de minimumhuurprijs van 220 euro te storten op de bankrekening van A4A alsook het huurcontract ondertekend terug te sturen. Zijn deze voorwaarden voldaan binnen de 3 dagen dan is de huur definitief toegekend aan deze persoon. Wordt niet binnen de 3 dagen voldaan aan deze voorwaarden wordt de volgende persoon die gemaild heeft dezelfde voorwaarden voorgelegd enz. enz. dit tot de huur definitief is vastgelegd (lees beide voorwaarden voldaan). Eenmaal toegekend is terugvorderen van de minimumhuur onmogelijk.

3) De huurprijs voor de shelter werd vastgelegd op 10 euro per speler met dus een minimum van 220 euro per dag. Tevens werd er een maximum vastgesteld (20 €) dat de organiserende persoon mag aanrekenen aan de deelnemende spelers dit om misbruik te vermijden.

4) De organisatie van de fps-test en games is ten laste van de organiserende persoon.

5) Er zal iemand van A4A de ganse dag aanwezig zijn ter controle en toezicht op het naleven van het reglement.

Uiteraard kunnen de regels indien nodig in de toekomst worden gewijzigd. Wijzigingen zullen hier telkens vermeld worden. De volledige versie van de regels als het contract zijn beschikbaar op het forum van Airsoft For All (www.a4a.be)

#a4a